Modernizarea drumurilor agricole prin AFIR Masura 4.3, prin ADI KÖZEPCSÍK si ADI FOREST2022
120000
Siculeni - Madéfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Comuna Siculeni, prin ADI Középcsík si ADI Forest, a depus doua proiecte la AFIR Masura 4.3, avand ca obiect modernizarea drumurilor agricole. Cele doua proiecte au fost selectate spre finantare, urmand semnarea contractelor de finantare. Prin aceste 2 proiecte in Siculeni va fi modernizat aprope 10km de drumuri agricole.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Scopul investitiei este modernizarea infrastructurii rutiere agricole din Siculeni, asigurarea posibilitatii de ocolire a drumului european cu tractoare si carute, care prezinta un pericol semnificativ de ani de zile.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Comuna Siculeni, in afara de proiectele de modernizare a drumurilor agricole prin ADI Középcsík si ADI Forest, are un proiect propriu selectat spre finantare , tot prin AFIR, Masura 4.3, care au fost selectate spre finantare in ianuarie, 2022. Toate cele 3 proiecte contin contributii proprii semnificative, iar Comuna Siculeni nu are suficiente resurse proprii pentru finantarea contributiilor proprii. Din acest motiv cerem sprijinul Consiliul Judetean Harghita in suma de 120.000 lei pentru a putea derula proiectele prin ADI Kozepcsik si ADI Forest.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Beneficiarii proiectului sunt locuitorii, mai ales fermierii comunei Siculeni, dar si locuitorii satelor invecinate, care in acest moment trebuie sa circuleze pe drumul european cu tractoarele si curutele. Prin realizarea acestor proiecte, fermierii vor putea accesa terenurile agricole prin drumuri agricole amenajate, fara a fi nevoiti sa circuleze cu tractoare pe drumul european care traverseaza comuna Siculeni.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
In acest moment asteptam avizele de la APM Harghita pentru a putea contractul de finantare cu AFIR si au fost initiate procedurile de achizitii pentru proiectare PT si executie lucrari.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%