Restaurarea conacului Henter din comuna Sântimbru2018 ianuarie
Sântimbru - Csíkszentimre
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Obiectul general al proiectului este reabilitarea conacului Henter și facilitarea accesului al patrimoniu a publicului larg prin realizarea unei spațiu expozițional interactiv, de tip muzeal.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivele specifice sunt următoarele: -Reabilitarea unei monument istoric de categoria A. -Dezvoltarea comunității prin creșterea atractivității turistice- acest aspect este îndeplinit printr-un un număr preconizat de 1000 de turiști/an. -Conservarea și valorificarea patrimoniului cultural și tradițiilor locale, prin expunerea interactivă a meșteșugurilor tradiționale. -Facilitarea accesului la patrimoniu a publicului larg -clădirea conacului Henter va avea caracter inclusiv, prin includerea copiilor defavorizați, a persoanelor cu handicap fizic și a persoanelor nevăzătoare cu scop de însușire a meșteșugurilor tradiționale și prin creșterea accesibilității conacului prin amelioarea condițiilor acestor persoane. -Diseminarea rezultatelor cu accent pe buna guvernare, acesta fiind un proiect pilot, a căror rezultate vor servi ca exemplu de bune practici în regiune, în domeniul restaurării și revitalizării patrimoniului cultural. -Promovarea turistică a conacului restaurat prin 2500 de pliante informative.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Restaurarea conacului Henter din comuna Sântimbru este o activitate prioritară, pentru care NU AVEM FONDURI NECESARE.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Grupul țintă este toată comunitatea din Sântimbru, dar și populația Ciucului, cât și turiștii.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
- În curs de achiziție, - Contractul de finantare nr.791/07.12.2017 -MDRAP, - HCL nr.71/2016 privind aprobarea D.A.L.I. și HCL nr.64/2017 privind aprobarea reactualizarea DALI

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%