Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Racu- Contributia proprie a comunei Racu la proiect // Csíkrákos község úthálózatának felújítása - Önrész biztosítás2018 ianuarie
60000
Racu - Csíkrákos
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
In comuna Racu exista o retea de drumuri de interes local de 9990 m, din care 5695 m necesita modernizare. In cadrul proiectului se modernizeaza drumurile, strazile, si ulitele din comuna, fra schimbarea elementelor geometrice. Partea carosabila va avea latime intre 2,75 si 4 m.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Aducerea drumurilor comunale, a drumurilor satesti, si a ulitelor din comuna, in stare technica corespunzatoare, la parametri technici si de calitate impuse de reglementarile in vigoare. Implementarea proiectului va contribui esential la reinnoirea serviciilor oferite de infrastructura rutiera din comuna Racu, la cresterea nivelului de trai si va contribui la crearea de noi oportunitatii investitionale din partea agentiilor economici.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Proiectul este finantat din fonduri europene, insa o parte din cheltuieliile investitiei este neeligibila
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
locuitorii comunei Racu (1700 persoane), locuitorii comunelor invecinate ( aproximativ 6660 persoane), agentii economici din zona.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
S-a incheiat contractul de finantare cu APDRP cu Nr: C0720RM00011772100362 din 15.09.2017

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%