Modernizarea terenului de sport existent . 2018 ianuarie
50000
Lunca de Jos - Gyimesközéplok
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Terenul de sport se află în comuna Lunca de Jos, teren intravilan. Suprafața terenului este de 8265 mp din care terenul de fotbal are o suprafață de 5035 mp cu dimensiunile de 95 x 53 m. Atât pe timpul execuției cât şi după finalizarea acestora nu se vor ocupa terenuri care sunt în circuitul agricol, alte proprietăţi de stat sau private. b)relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; Terenul de sport se află în comuna Lunca de Jos , într- e cale ferată șii râul Tatroș c)orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau construite;.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Sistemul constructiv : Terenul de fotbal are dimensiuni de 90 m x50 m cu spațiu de siguranță la latura lungă 1,50 și 2,50 în spatele porții. Suprafața terenului este 5035 mp. Suprafata de joc din gazon natural va fi executata conform prevederilor in vigoare. Acesta se compune din: strat vegetal cu gazon insamânțat, strat drenat din balast de 20 cm Panta terenului va fi de 0,5% si executata conform planurilor de situație. Marcajele se vor executa in conformitate cu normativul NP 066-2002 Terenul de fotbal va fi dotat cu porti, conform cu NP 066-2002 Pe terenul de sport amenajat vor fi amplasate imprejmuiri. În spatele porților înălțimea imprejmuirii este de 4,00 m, iar pe celălalte laturi înălțimea este de 2,00 m. Imprejmuirea va fi realizată din plasă de sârmă și stâlpi din țeavă. Se prevede un gard despărțitor cu o înălțime de 0,75 m pe latura platformei pentru spectatori. Accesul la terenul de sport se va realiza cu 3 porți, realizate din bare de oțel și plasă.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Certificat de urbanism: Nr. 20 din 16.06.2017.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Iubitorii de activități sportive .
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Documentația de avizare a lucrăriilor de intervenție a fost aprobată .

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%