Realizarea sistemului de supraveghere pentru îmbunătățirea siguranței cetățenilor în comuna Sînsimion, sat Sânsimion și sat. Cetățuia2018 ianuarie
50000
Sînsimion - Csíkszentsimon
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Realizarea sistemului de supraveghere pentru îmbunătățirea siguranței cetățenilor în comuna Sînsimion, sat Sânsimion și sat. Cetățuia
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Scopul principal al sistemului de supraveghere este creșterea siguranței cetățenilor din localitatea Sânsimion și sat Cetățuia. Montarea unui astfel de sistem ar fi foarte important pentru ocrotirea mai eficientă a patrimoniului Comunei Sînsimion.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Montarea sistemului de supraveghere este necesar pentru monitorizare la instituțiile din comună și la intersecții, preîntâmpinarea unor evenimente neplăcute sau, în alte cazuri, clarificarea prin aducerea unor dovezi video privind producerea unor infracțiuni. Aduce avantaje majore privind ordinea și siguranța publică, dar și monitorizarea traficului din localitate.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Potențialii beneficiari ai investiției în mod direct sunt cei 3482 locuitori al întregii comunei, iar în mod indirect toți indivizii care traversează comuna.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
0%

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%