Extindere rețea de apă a satelor Mihăileni, Bențid din Comuna Șimonești2022
Mihăileni - Székelyszentmihály
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
A két falu, Székelyszentmihály és Bencéd, ivóvizrendszerének a megvalósitása.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
A fent emlitett 2 falu ivoviz szuksegletenek a megoldasa.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Ennek a projektnek a finanszirozasa az elsodleges, mivel meg ebben az evben mukodesbe szeretnenk helyezni a halozatot, mivel mar reszlegesen el van keszitve kb 70%-ban. Székelyszentmihály és Bencéd falvaknak nincs vizvezetek rendszere es a vizhiany problemajanak egyetlen megoldasa az ivovizhalozat kiepitese.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
A két falu lakossága, kb 650 lakos.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
A munkálatok befejezese következik.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

50% - 75%