Cumpărarea imobilului situat în comuna Frumoasa, str. Mihăileni, nr. 182018 ianuarie
140000
Frumoasa - Csíkszépvíz
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Ingatlan megvásárlása - Szépvíz, Szentmihályi út 18 szám.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Egy közösségi hely kialakítása a községközpontban különböző civilszervezetek és térségi irodák számára, illetve a helyi ifjúsági egyesület székhelyének biztosítása.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Szükségét látjuk ezen épület megvásárlásának a községközpontban, a községháza szomszédságában, hiszen a Pogány-havas Kistérségi Társulat iroda, a Középcsík ADI térségi iroda, különböző községi civilszervezetek irodahelyiségei, valamint a Szépvízi Ifjúságért Egyesület jelenléte közös gondolkodásra és tevékenységekre ad lehetőseget, elősegítve a térség gazdasági fejlődését.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Pogány-havas Kistérségi Társulat, Középcsík ADI, Szépvízi Ifjúságért Egyesület, Szarvasmarhatartó Egyesület, civilszervezetek.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Felértékelés a vásárlandó ingatlanról. Előzetes egyeztetések a helyi tanácssal és a tulajdonossal.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%