Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Racu finantat prin PNDL - Contributia proprie a comunei Racu la proiect // Csíkrákos község uthá Ló zatának felújítása PNDL program által - Önrész biztosítása 2018 ianuarie
60000
Racu - Csíkrákos
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Investitia de MODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA RACU FINANTAT PRIN PNDL a fost nominalizat de a prezenta, pentru obtinerea finantării în cadrul Programului National de Dezvoltare Locală a Ministerului de Dezvoltării Regionale, AdministraŃiei Publice și Fondurilor Europene Direcţia Generală Dezvoltare Regională și bugetul local.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Necesitatea îmbunătătirii infrastructurii rutiere în zone rurale, aducerea drumurilor comunale, a drumurilor sătesti, a ulitelor, în stare tehnică corespunzătoare la parametrii tehnici si de calitate impuse prin reglementările legale în vigoare (Legea 10/1995 art.25 al.e. si HG 766/1997), impune realizarea lucrărilor de interventie pentru modernizare. Implementarea proiectului va contribui esential la reînnoirea serviciilor oferite de infrastructura rutieră în zonele rurale. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice sunt: -obiectivului general – îmbunătătirea infrastructurii rutiere locale din zonele rurale . -obiectivului specific – încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale -obiectivului operaŃional - modernizarea infrastructurii rutiere drum comunal cu lungime totală de 3680 m, amenajare trotuar pe o lungime de 1280 m din care 1230 m adiacent DN12 (E578)
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Programul va fi finantat în cadrul Programului National de Dezvoltare Locală a Ministerului de Dezvoltării Regionale, insa o parte din cheltuielile investitiiei sunt neeligibile.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitori comunei Racu (1700 persoane), locuitorii comunelor invecinate (aprox 6660 persoane), agentii economici.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
S-a depus documentatia necesara obtinerii finantari din partea PNDL, urmeaza semnarea contractului de finantare.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%