EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN SATELE RUNC SARMAS FUNDOAIA2018 ianuarie
90000
Sărmas - Salamás
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Extindere sistem de alimentare cu apa potabila si sistem de canalizare cu 4 statii de repompare apa si 3 statii de pompare la canalizare
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Extindere sistem apa si canal 11230ml apa si 11490ml canalizare
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Extindererea este necesara pentru respectarea normelor de mediu privind apa potabila si apele uzate si pentru rentabilizarea sistemului de baza existent
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Cetatenii Comunei Sarmas
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Cerere de finantare aprobata AFIR submasura 7.2. Lucrarile vor incepe in primavara anului 2018.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%