Reabilitarea locuințe de serviciu în comuna Căpâlnița, județul Harghita / Szolgálati lakások tetőszerkezetének a felújítása Kápolnásfalu községben, Hargita megyében2022
Căpîlnița - Kápolnásfalu
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
A beruházás a község tulajdonában álló tömbház tetőzetének a felújítását foglalná magába, ahol a földszinten működik a családorvosi rendelő, és a postahivatal és ezek fölött két emeleten szolgálati lakások találhatóak.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
A beruházás célja, hogy a földszinten működő családorvosi rendelő, és postahivatal, és a fölötte található, az önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakásokat megvédjük az esetleges felülről jövő beázástól, ami jelenleg fenyegeti a megromlott tetőzet miatt.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Az 1960-as években épült kultúrotthon tetőzete még soha nem esett át komolyabb felújításon hanem mindig csak a legszükségesebb problémákat oldották meg. Ezek azonban nem orvosolták, a meggyengült tetőszerkezet problémáit és a kritikus állapotba kerülő cserepekét.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Elsődleges célcsoport az ott lakó 20 személy, és a földszinten dolgozó postás, családorvos és az asszisztensek. Ugyanakkor közvetetten az egész falu érintett, mivel időről időre mindenki megfordul ezekben az intézményekben. Ez a szám a legutóbbi népszámlálás alapján legalább 2026 fő.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Mostanra folyamatossá váltak a beázások, ami ellen az ott lakók, a kihelyezett edényekkel védekeznek, amit esős időszakban napi szinten ki kell üríteniük.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%