Modernizarea străzilor în comuna Satu Mare, județul Harghita2022
Satu Mare - Máréfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Prezentul proiect cuprinde modernizarea străzilor din comuna Satu Mare, județul Harghita. Străzile care urmează a fi reabilitate prezintă o stare de degradare a tuturor componentelor sale (sistem rutier, şanţuri, pod, podeţe etc.). Drumurile care fac obiectul prezentului proiect sunt pietruite realizate din balast, pietriş, piatră spartă sau macadam. Aceste drumuri după realizarea proiectului vor fi dotate cu îmbrăcăminţi moderne, covor asfaltic. În cadrul proiectului vor fi reabilitate in total 3,396 km de străzi. Lungimea totală al drumurilor comunale respectiv al străzilor aparținând domeniului public al comunei este de 10,627 km din care DC 231 cu o lungime de 0,803 km și străzi în total de 9,824 km. Străzile care fac obiectul proiectului vor asigura conectivitatea în vederea asigurării legăturii cu principalele căi rutiere, în principal cu drumul național DN 13A și câteva străzi care intersectează DC 231. Cu reabiltarea străzilor se va îmbunătății accesul direct la diverse obiective, investiții de interes publice și sociale.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Reabilitarea a 3,396 km de străzi de interes local care va contribui la diminuarea tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în comuna Satu Mare.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Traficul pe străzile neasfaltate din comuna se desfășoară îngreunat, autovehiculele și mijloacele de transport trebuie reparate foarte des, deci costul transportului este mai mare decât pe un drum reabilitat și modernizat. Pentru aducerea drumurilor la cerinţele stabilite prin expertiza tehnică, precum şi pentru asigurarea cerinţelor de funcţionare prevăzute în standardele minime pentru drumuri comunale, se propun lucrări de reabilitare.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Potenţialii beneficiari direcți acestei investiţii vor fi pietonii, respectiv conducătorii vehiculelor.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
În momentul de față lucrările de execuție sunt sistate din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, dar vor începe aproximativ în jurul lunii martie. Investiția este realizată în procent de aprox. 85%.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

76% - 100%