Achizitionarea unei pensiuni pe teritoriul comunei Porumbeni2018 ianuarie
Porumbeni - Galambfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Investiția constă în achiziționarea unei pensiuni pe teritoriul comunei Porumbenii Mari, în apropierea complexului sportiv existent cu scopul de a realiza pe acest amplasament un centru wellness și de agrement. Astfel se creează noi locuri de muncă, se vor dezvolta serviciile turistice locale asigurând un flux de turiști care vor atrage alți investitori în acest domeniu.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul general al investiției este dezvoltarea serviciilor turistice oferite pe teritoriul comunei Porumbeni, prin realizarea unui parc de agrement și wellness, respectiv capacități de cazare .
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Finanțarea se justifică prin faptul că în momentul de față localitățile Porumbeni Mari și Porumbeni Mici nu dispun de servicii turistice de calitate, cu toate că în ultimii ani s-au dezvoltat mai multe pensiuni și pensiuni agroturistice. În acest context este necesar ca consiliul local să intervină în dezvoltarea economiei și mai precis a turismului prin a realiza o investiție în domeniul serviciilor turistice.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Potenţialii beneficiari ai proiectului se pot grupa în două mari categorii: beneficiarii direcţi şi beneficiarii indirecţi. Printre beneficiarii direcţi se numără locuitorii comunei Porumbeni și a comunelor adiacente, turiştii şi persoana căruia se creează un loc de muncă în cadrul noului complex turistic. În cealaltă categorie de beneficiari, cei indirecţi, se pot grupa: persoanele cărora se va crea locuri de munca prin investiţiile în zonă datorită diversificării ofertei turistice, investitorii din domeniul turismului care vor investi în zona comunei Porumbeni.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
În curs de achiziționare.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%