EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ STRAZILE GARII SI MAROSBUKK, DIN LOCALITATEA IZVORU MURESULUI2022
Izvoru Mureşului - Marosfő
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ STRAZILE GARII SI MAROSBUKK, DIN LOCALITATEA IZVORU MURESULUI
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Localitatea Izvoru Muresului este in continua extindere in cea ce priveste constructiile de case de vacanta si locuinte fapt ce a dus la subdimensionarea retelei de electrice.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Alimentarea cu energie electrica in cele doua locatii este preponderent subterana fapt ce impiedica dezvoltarea retelei de iluminat public, ducan la scaderea sigurantei publice.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
locuitorii localitatii Izvoru Muresului
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%