Modernizarea drumurilor și străzilor de interes local Comuna Săcel 2022
250000
Şoimuşu Mic - Kissolymos
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Modernizare drumurilor de interes local a fost începută în anul 2019 prin program PNDL prin care au fost modernizate drumurile comunale nr.48 și 44 spre satele Vidacut și Șoimușu-Mare după care au fost începute și străzile în intravilane.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Modernizare drumurilor de interes local a fost începută în anul 2019 prin program PNDL prin care au fost modernizate drumurile comunale nr.48 și 44 spre satele Vidacut și Șoimușu-Mare după care au fost începute și străzile în intravilane.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Modernizare drumurilor de interes local a fost începută în anul 2019 prin program PNDL prin care aubfost modernizate drumurile comunale nr.48 și 44 spre satele Vidacut și Șoimușu-Mare după care au fost începute și străzile în intravilane.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Prin modernizarea acestor drumuri și străzi va fii practicabilă atât pentru locuitorii satelor cât și pentru investitori sau turiști și cu modernizarea infrastructuriilor locale sperăm ca tinerii o să reântorc în sate unde deja începutul este pornit.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor