MODERNIZAREA DRUMULUI JUDEȚEAN 134C DIN COMUNA LUPENI, JUDEȚUL HARGHITA2022
200000
Bulgăreni - Bogárfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Modernizare drum Dj134C pe o lungime de 380. Latimea propusa este de 5,50m.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Modernizarea DJ134C ar duce la o mai buna mobilitate a locuitorilor, scaderea timpilor de deplasare in special pe timp ploios, eliminarea unei surse de poluare prin eliminarea unor surse de poluare ( praf, etc ).
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Portiunea modernizata a drumului va face legatura la cele doua capete cu drumuri deja modernizate.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
A tervezéssel elkészültünk.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%