Actualizare SF Construire variantă drum ocolire cu statut de stradă urbană Nord-Vest a Municipiului Odorheiu Secuiesc2022
1000000
Odorheiu Secuiesc - Székelyudvarhely
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Actualizarea și completarea documentației tehnico-economice realizate de SC PECTA SRL în anul 2017. Traseul propus se află integral pe teritoriul administrativ al UAT Municipiul Odorheiu Secuiesc. Documentația în cauză a fost avizat de CNAIR. Totodată a fost formulată și o solicitare de completare și modificare a documentației - această solicitare constituie justificarea și baza actualizării documentației tehnico-economice.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Descongestionarea traficului și devierea traficului greu și de tranzit din centrul municipiului.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
CNAIR cu ocazia avizării documentației tehnico=economice existente a formulat o solicitare de modificare și completare al acesteia.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Toți locuitorii municipiului - 34257 persoane conform datelor REC 2011. Zona Urbană Funcțională, cca 100.000 locuitori. Traficul de tranzit Miercurea Ciuc - Târgu Mureș și retur.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Documentație tehnico-economică faza SF din anul 2017 realizată de SC PECTA SRL.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%