Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale in comuna Praid, județul Harghita cu satele aparținătoare Praid, Ocna de Sus, Ocna de Jos2022
Praid - Parajd
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Construirea sistemului de didtributie a gazeleor naturale.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Asigurarea alimentării cu gaze naturale a locitorilor din comuna Praid.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Lipsa sistemului de distribuire a gazului.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei Praid.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
In faza de elaborare Studiul de fezabilitete.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%