Amenajare spații publice în comuna Sândominic, județul Harghita2022
250000
Sândominic - Csíkszentdomokos
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Dezvoltarea durabilă a comunei reprezintă o prioritate și investiția amenajarea spațiilor publice din comuna Sândominic. Modul în care sedezvoltă localitatea îi afectează atât prezentul cât și șansele sale de viitor. O comunitate durabilă promovează un mediu înconjurător sănătos, utilizează eficient resursele, dezvoltă și asigură o economie locală viabilă.Este viziunea viitorului comunității, viziune împărtășita la nivel local,transpusă în obiective complementare.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Principalul obiectiv urmărit de investiția propusă este îmbunătățirea condițiilor de viaţă şi socializare pentru locuitorii comunei Sândominic.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Aceasta imbunatatire va avea efecte pozitive pentrusanatatea cetatenilor, iar zona va deveni mult mai atractiva pentru cetatenii localitatii.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Investiția este în fază de proiectare.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%