,,Achiziționarea utilajului de utilitate publică, pentru întreținerea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Satu Mare, județul Harghita,,2022
250000
Satu Mare - Máréfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Majoritatea drumurilor din comună însumând în total cca. 11 km are conectivitate directă cu DN 13A, aceste drumuri la ora actuală, datorită posibilităților de finanțare externă sunt drumuri asfaltate care necesită întreținere permanentă, care însemnă întreținere și mentenanță. Un element important a lucrărilor de întreținere a drumurilor asfaltate constituie curățirea drumurilor, prin măturarea acestora, în vederea întreținerii la un nivel superior. Prin curățarea permanentă cu un utilaj special amenajat cu perii și rezervor ar fii de mare folos, pentru eliminarea prafului și a noroiului depus și nu în ultimul rând va contribuii la aspectul mai curat al localității.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Proiectul va contribui la îmbunătăţirea: condițiilor de trai, a serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală și creşterea gradului de accesibilitate şi asigurarea fluxurilor de circulaţie pe teritoriul comunei Satu Mare.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Prin realizarea proiectului se urmărește dezvoltarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, oferite atât locuitorilor comunei Satu Mare cât și turiștilor care vin să viziteze zona. În urma realizării proiectului vor beneficia de infrastructura îmbunătățită: - Nr. Locuitori deserviti: 1995 după recensământul populației din anul 2011 - Nr. Întreprinderi deservite: 80 - Nr. Asociații deservite: 5
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Nr. Locuitori deserviti: 1995 după recensământul populației din anul 2011 Nr. Întreprinderi deservite: 80 Nr. Asociații deservite: 5
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
În momentul de față sunt afișate proiectele de hotărâri privind aprobarea și implementarea proiectului, urmează întocmirea cererii de finanțare și depunerea către GAL Sovidek-Hegyalja, în scopul obținerii finanțării.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%