Amenajare locuri de parcare la dispensarul medical din localitatea Sânsimion, județul Harghita2022
Sînsimion - Csíkszentsimon
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Având în vedere creșterea explozivă a parcului auto și traficului rutier în comuna Sânsimion, se impun luarea unor măsuri pentru sporirea capacității de parcare și circulației în vederea creșterii fluenței și măririi siguranței circulației rutiere. În anul 2020 a fost modernizate dispensarul medical prin schimbarea completă a tâmplăriei exterioare și interioare existente, precum și zugrăvirea fațadelor și vopsirea pereții interioare. Efectul pozitiv al realizării investiției: fluidizarea traficului auto; înființarea de noi locuri de parcare; îmbunătățirea infrastructurii de bază în spațiul rural; îmbunătățirea accesului la serviciu.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Scopul principal al amenajării locurilor de parcări la dispensarul medical din localitatea Sânsimion prin înființarea crearea unor locuri de parcare și zone verzi sunt într-un concept unitare în vederea creării unui spațiu comunitar. Dezvoltarea economică și socială a spațiului rural este indispensabil legată de îmbunătățirea infrastructurii rurale existente și a serviciului de bază.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Insuficiența resurselor financiare proprii pentru scopul descris.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Potențialii beneficiari ai investiției sunt cetățenii comunei, cei 3482 locuitori.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Contractul de execuție este semnat

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%