Construire grădiniță cu program prelungit în comuna Lăzarea2022
500000
Lăzarea - Gyergyószárhegy
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Grădinița existentă funcționează cu o singură grupă cu un nr. de 27 copii, cu o singură educătoare, într-o clădire cu spațiu insuficient, veche, aflată în stare deteriorată, nefuncțională din mai multe motive. Dorim să răspundem la cererea comunității privind creșterea calității învățământului preșcolar în comună, prin mărirea capacității și asigurarea condițiilor optime de fincționare a grădiniței cu program prelungit construind o grădiniță nouă pe un amplasament nou. Grădinița propusă (Corpul A) va avea suprafață construită Sc=420,66 mp și regim de înălțime P cu organizare funcțională simplă.Clădirea propriu zisă este compusă din 4 spații mari ele găzduind cele 3 grupe și sala polifuncțională, respectiv spații anexe ancorate la spațiile principale în ideea de deservire a acestora. Centrala termică va avea o volumetrie simplă,rectangulară,cu acoperiș în pantă lină.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Proiectul vizează reducerea discrepanțelor socio-culturale dintre mediul urbann și mediul rural, generată de problemele economice din ce în ce mai accentuate în mediul rural, reducerea marginalizării socio-cultural prin asigurarea accesului copiilor din mediul rural la procesul educațional. Asigurarea unui spațiu, cadru organizatoric și logistic optim pentru desfășurarea procesului educațional în bune condiții și la nivelul cerințelor din domeniu. Încurajarea tinerilor în cea ce privește creșterea natalității prin asigurarea de condiții de studii moderne pentru copii din mediul rural. Crearea unui mediu de trai viabil și atractiv pentru locuitorii comunei este unul dintre obiectivele prioritare din Strategia de dezvoltare a comunei.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Prețul total al construirii grădținiței este de 2554819 lei din care Ministerul Dezvoltorii Regionaleși Administrației Publice finanțează 1.019.349 lei conform contractului de finanțare nr. 3408/2018. Având în vedere faptul că suma contribuției proprii încarcă bugetul local, solicităm cofinanțarea proiectului susmenționat.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Cele 27 copii care sunt înscriși în grădiniță și tinerii părinți din comună care vor să asigure o educație desfășurată în condiții optime copiilor.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Proiectul este în faza de execuție în anul 2019 au început lucrările de construire.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

76% - 100%