Modernizarea drumurilor de interes local, ADI DKSZ2022
671000
Tomești - Csíkszenttamás
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
În urma finalizării lucrărilor investiției Modernizarea drumurilor de interes local, având contract de finanțare la AFIR, PNDR, s-a ajuns la achitarea, decontarea a ultimei tranșe a investiției. Suma necesară pentru acoperirea datoriei față de executantul lucrării este de 671.270 lei. Prin realizarea proiectului s-a construit drumuri săteşti în lungime totală de 15.698 m, din care 4744 m în Comuna Tomesti.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Scopul investiției este modernizarea infrastructurii rutiere cu lungime totală de 15.698 m și reînnoirea serviciilor oferite de infrastructura rutieră în zonele rurale.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Necesitatea investiției este îmbunătăţirea infrastructurii rutiere în zone rurale, aducerea drumurilor comunale, a drumurilor săteşti, a uliţelor, în stare tehnică corespunzătoare la parametrii tehnici şi de calitate impuse prin reglementările legale în vigoare. Realizarea proiectului va contribui esenţial la reînnoirea serviciilor oferite de infrastructura rutieră în zonele rurale.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Beneficiarii sunt locuitorii din Comunele Danesti, Carta si Tomesti: 7000- 7500 locutori
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Stadiul actual de implementare a proiectului este in curs de fnalizare conform proiectului finantat din programul PNDR. Investiția proiectul "MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, ADI DKSZ" este finalizat, s-a întocmit procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, s-a ajuns la achitarea sumei de 671.272,06 RON către executantul lucrării, respectiv decontarea a ultimei tranșe a investiției.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

76% - 100%