Studiu geofizica Baile Homorod2022
150000
Vlăhița - Szentegyháza
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Staţiunea Băile Homorod se află în partea sud-vestică a Munţilor Harghita la o altitudine de 680 m, pe valea Homorodului Mare. Numele celor 12 izvoare de apă minerală aflate la stațiune a fost uitată sau schimbată dealungul anilor. Apa ușor carbogazoasă, sănătoasă și foarte gustoasă a celor mai cunoscute izvoare, Lobogo si Maria este însă foarte apreciată și consumată de foarte multă lume și în zilele noastre. La Băile Homorod cele mai importante izvoare de efectuarea unui Studiu de apă minerală sunt: ”Homorod”, ”Clotilda”, ”Lobogo” (cu un debit de 20 litri/ min), ”Maria”, (cu un debit de 4 litri/ min), ”Ilona”, ”Csorgo”. Se propune efectuarea unui studiu geofizica in Baile Homorod, asigurand obtinerea informatiilor suplimentare despre proprietatile fizice, chimice, si electrice asociate terenului, si a apelor minerale.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Realizarea Studiului geofizice in Baile Homorod: un program de investigare integrat. Investigatiile geofizice reprezinta un set de instrumente disponibile pentru investigatiile geotehnice. In mod normal, achizitia si interpretarea datelor geofizice vor fi planificate in cadrul studiilor geofizice integrate, incluzand investigatii intruzive, concepute pentru a calibra interpretarea datelor geofizice sau punerea in evidenta a unor anomalii, determinand cauza lor. Cea mai buna practica este de a lua in considerare aplicabilitatea metodelor geofizice la diverse faza ale programelor de investigatii pentru intocmirea studiilor geotehnice. -de exemplu: pentru a ajuta la amplasarea forajelor, a sondajelor deschise etc., de la primele etape ale planificarii. Alegerea corecta a metodei geofizice ori a metodelor geofizice combinate este absolut esentiala, atat din punctul de vedere al maximizarii succesului investigatiilor cat si a obtinerii informatiilor geologice dorite, pe o baza rentabila economic. Investigatiile geotehnice si scopul pentru care se solicita aceste informatii: ape minerale.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Stațiunea balneoclimaterică este așezată pe valea râului Homorodul Mare și a pârâului Băilor, între Odorheiu-Secuiesc și Miercurea-Ciuc. Apa izvoarelor cu apă curativă a fost cunoscută și folosită încă din timpul ocupației romane. Dezvoltarea localități și-a luat avânt în secolul 19, când s-au captat izvoarele, s-au construit vile, restaurante, alei și pavilioane pentru fanfare. În timpul comunismului vilele particulare au fost preluate de stat, și din păcate, după revoluție, stare lor s-a degradat considerabil. Investigatiile geotehnice vor sta la baza recomandarilor privind folosirea celor mai potrivite metode geofizice ce pot furniza informatii utile si de acuratete mare pentru scopul propus. Acestea ar trebui sa stabileasca beneficiile stadiului, limitarile sale, precum si riscurile sale in ce priveste informatiile pe care studiul le va livra. Atunci cand se ia decizia de a efectua un studiu geofizic, este esential sa se asigure faptul ca achizitia de date, prelucrarea si interpretarea se face de catre ingineri geofizicieni calificati, cu experienta in interpretarea datelor referitoare la obiectul studiului (de exemplu arheologie, obiecte ingropate, UXO-munitie neexplodata, geologie etc.). Personalul care nu este experimentat cu echipamentul folosit si cu baza teoretica din spatele echipamentului, nu va reactiona corect la conditii neasteptate ale terenului, nici la schimbari in domeniul de aplicare sau de acces, na va fi in masura sa filtreze datele in mod corespunzator, pe parcursul achizitiei, astfel ca acestea nu vor asigura continuitate expertizei.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Indicatori de rezultat din propunerea de Regulament privind fondurile europene destinate politicii de coeziune 2021-2027: RCR 77 - Turiști/ vizite în siturile care beneficiază de sprijin: numărului preconizat de vizite la siturile din patrimoniul cultural şi natural şi atracţiile care beneficiază de sprijin la 100.000 de turişti pe an. Indicatori de realizare din propunerea de Regulament privind fondurile europene destinate politicii de coeziune 2021-2027: RCO 77 - Capacitatea infrastructurilor culturale și turistice care beneficiază de sprijin: 8 pensiuni, 42 case de vacanţă, un hotel, un motel şi 323 de case mărgăritare. Totalul locurilor de cazare este de 625.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Pentu Studiu geofizica Baile Homorod am cerut oferta de pret. Orasul Vlahita a demarat proiectul "Dezvoltarea zonei de agrement la Băile Homorod, orașul Vlăhița" Am inceput o procedură de achiziție publică, si contractul de servicii pentru proiectare a fost incheiat in urma caruia s-au eleborat documentații tehnico - economice și alte documentații pentru care s-a solicitat finanțare din POAT. S-au elaborat următoarele documente: studiul de fezabilitate, proiectul tehnic de execuție, studii geotehnice, studii pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu, studii hidrologice, studii topografice.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%