MODERNIZARE DRUM PLATONEȘTI ȘES 2022
Platoneşti - Plátonfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
• păstrarea traseului,elementelor geometrice ale drumului ; • rectificări în plan , profil longitudinal , profile transversale , acostamente ; • scarificare,reprofilare,completare,compactare zestre rutieră existentă ; • 15 cm balast stabilizat cu 6% ciment ; • 6 cm strat de legătură din binder BaD22.4 ; • 4 cm uzura din Ba16 . • asigurarea scurgerii apelor
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
• Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din comuna Sărmaș ; • Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei; • Îmbunătăţirea situaţiei sociale şi economice a locuitorilor din zonă; • Stabilizarea socială a zonei,prin contribuţia la reîntoarcerea locuitorilor care au migrat către oraşe sau alte zone.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Această investiţie asigură : -posibilitatea utilizării drumului în tot cursul anului; -reducerea consumului de carburanţi şi lubrefianţi; -se va asigură un trafic cu confort sporit; -se asigură accesul civilizat al utilizatorilor indiferent de condiţiile meteorologice; - se vor reduce factorii poluanţi de mediu; -reducerea cheltuielilor de întreţinere a autovehiculelor
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
-cr -asigură infrastructura pentru crearea de intreprinderi mici şi mijlocii.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Finalizat DALI si Proiect Tehnic

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%