MODERNIZARE DRUM DE LEGĂTURĂ NECLASIFICAT CIMITIR ROMANO-CATOLIC-SAT PRELUCĂ, COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA2022
Gălăuțaș - Galócás
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Drumul ce face obiectul prezentei investiții este cel care leagă satul Gălăuțaș cu satul Prelucă-Pășunea comunală Padină-Făget. Pentru modernizarea acestui drum au început lucrările în anul 2019. Până în prezent s-au executat următoarele lucrări: defrișări, terasamente, s-a turnat nisip, balast, piatră spartă, s-au făcut podețe, șanțuri de pământ și s-au turnat aproximativ 300 ml de asfalt.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul principal al investiției este îmbunătățirea accesului spre drumul de legătură DC75, spre Cimitirul Romano-Catolic și spre Pășunea comunală Padină-Făget, respectiv asigurarea siguranței circulației în aceste zone.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Accesul spre locațiile amintite anterior se face greoi dacă acest drum nu este modernizat. Drumul traversează terenuri agricole particulare, iar accesul către acestea va fi mai ușor dacă drumul va fi modernizat.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Beneficiarii acestei investiții sunt toți locuitorii comunei Gălăuțaș și, în special, locuitorii din satul Prelucă și proprietarii de terenuri alăturate drumului, dar și alți posibili trecători.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
31%

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

26% - 50%