Reabilitare și modernizare casa de cultura, com. Sâncrăieni-contributie proprie/ Kúlturház felújítása és modernizálása Csíkszentkirály községben -önrész bíztosítása2022
Sâncrăieni - Csíkszentkirály
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
În comuna Sâncrăieni există un cămin cultural care se află în partea centrală a localității. În prezent, starea clădirii, instalațiile din interior, sistemul de prevenire incendiu, dotarea clădirilor nu permit o desfășurare adecvată a evenimentelor organizate în incinta clădirii menționate.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Instalațiile din interior, sistemul de prevenire incendiu, dotarea clădirilor nu permit o desfășurare adecvată a evenimentelor organizate în incinta clădirii menționate. Comuna Sâncrăieni este o comună mare, în general un eveniment atrage mai mult de 200 persoane, devine un scop foarte important asigurararea siguranței și comfortului acestor persoane în timpul evenimentelor organizate.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Realizarea unui obiectiv de investiții în domeniul cultural încurajează dezvoltarea locală a comunei și a comunității. Sprijinirea patrimoniului local se întâmplă prin modernizarea patrimoniului local, care în situația actuală este reprezentată de căminul cultural. Investiția va deservi o populație de 2526 persoane, potrivit datelor Recensământului Populației și a Locuințelor din 2011, pe lângă toate acestea este vorba de o unitate teritorială administrativă cu concentrare mare de resurse naturale și antropice. Valorile culturale sunt justificate prin activitățile socio-culturale care se desfășoară în comuna Sâncrăieni.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Lucrarea este in curs de execuție, a fost incheiat contractul de lucrări nr. 3158 din data de 08.06.2021.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%