7. Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene DJ 134B, DJ 134C, DJ 137, DJ 137C, DJ 138, DJ 138B în perioada 2021-2022.

Serviciul de deszăpezire conform AND 525/2013 pe drumurile județene din județul Harghita. In vederea asigurării circulației rutiere pe drumurile județene în condiții de siguranță în timpul iernii, este necesar a fi prestate o serie de servicii care să conducă la combaterea poleiului și înzăpezirii drumurilor județene, inclusiv realizarea unei informări prompte privind starea drumurilor, pentru participanții la trafic.