servicii de elaborare studiu de fezabilitate privind ”Realizare Studiu de Fezabilitate pentru sistemul de canalizare la Harghita-Mădăraș”

Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru sistemul de canalizare la Harghita-Mădăraș.