Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lotul nr. 8-10 în perioada 20.10.2020 – 30.04.2021 - zona Gheorgheni

Serviciul de deszăpezire conform AND 525/2013 pe drumurile județene din județul Harghita. In vederea asigurării circulației rutiere pe drumurile județene în condiții de siguranță în timpul iernii, este necesar a fi prestate o serie de servicii care să conducă la combaterea poleiului și înzăpezirii drumurilor județene, inclusiv realizarea unei informări prompte privind starea drumurilor, pentru participanții la trafic.