Consiliul Judeţean Harghita Direcţia Generală Tehnică

 

sat ZETEA
Descrierea investiției:
Realizarea 3000 m trotuare din asfalt pe lângă DJ 138
Documente

Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba

Starea investitiei: În derulare | Executant: SC DASRICOM SRL
Durata contractului: 6 luni (20-03-2017 | 30-10-2017) Nr contract: 21/28776/27.12,2016
Denumirea Valoarea contractului Data facturii Valoarea facturii Data platii Suma platita Restanţă Realizare financiară
950028.29
736993.32
736993.32
0.00 77.58 %
Raport - 26-09-2017 950028.29 2017-07-25 63666.96 2017-08-08 63666.96 0.00 6.70 %
Raport - 24-10-2017 950028.29 2017-09-06 66369.91 2017-10-24 66369.91 0.00 6.99 %
Raport - 26-09-2017 950028.29 2017-07-05 86955.59 2017-07-20 86955.59 0.00 9.15 %
Raport - 21-11-2017 950028.29 2017-10-31 141088.87 2017-11-16 141088.87 0.00 14.85 %
Raport - 26-09-2017 950028.29 2017-06-23 174310.82 2017-07-07 174310.82 0.00 18.35 %
Raport - 13-12-2017 950028.29 2017-11-21 204601.17 2017-12-08 204601.17 0.00 21.54 %
Plati
A számlák értéke Kifizetett érték
13-12-2017 204601.17 204601.17
21-11-2017 141088.87 141088.87
24-10-2017 66369.91 66369.91
26-09-2017 63666.96 63666.96
26-09-2017 86955.59 86955.59
26-09-2017 174310.82 174310.82
Starea actuală

Instalarea indicatoarelor rutiere(Limitare de viteza 30 km/h//cod A16: 2buc; Alte pericole//cod A11: 2 buc si Balize directionale//cod A50: 16 buc, pe 400ml), conform Dispozitiei de santier nr. 8, a fost finalizat.

Observatii
16-01-2018

Instalarea indicatoarelor rutiere(Limitare de viteza 30 km/h//cod A16: 2buc; Alte pericole//cod A11: 2 buc si Balize directionale//cod A50: 16 buc, pe 400ml), conform Dispozitiei de santier nr. 8, a fost finalizat.

12-01-2018

Constatarile privind riscurile de accidentare pe santier, din cauza rigolelor neacoperite, au fost efectuate
Instalarea semnalizatoarelor, solutia dispusa de proiectant este in curs.

13-12-2017

S-a executat 25% din dalele/capacele pentru acoperirea rigolelor si o parte s-a montat.
Plata decontului nr. 6 a fost efectuata.

28-11-2017

Situatia de lucrari nr 6 pentru asfaltare a fost depusa.

21-11-2017

Asfaltarea a fost finalizata. pSituatia de lucrari/decontul nr. 5 afost platit.

07-11-2017

Executantul a inceput aplicarea stratului de asfalt, respectiv a continuat pregatirea stratului de fundatie pentru asfaltare.

24-10-2017

A fost platit decontul nr. 4 in valoare de 66369.91, privind executia unor lucrari de strat de fundatie si borduri.

11-10-2017

Stadiul investitiei la 11.10.2017
Constructorul a reluat lucrarile, a inceput refacerea bordurilor montate necorespunz[tor calitativ.
La sedinta de progres din data de 10.10.2017 constructorul a luat angajamentul pentru ridicarea ritmului de executie si finalizarea lucrarilor in termen. Procesul verbal al sedintei respectiv instiintarea executantului privind rezilierea contractului in cazul nerespectarii angajamentelor(executia lucrarilor la termen) pentru indeplinirea contractului au fost transmise executantui.

04-10-2017

Stadiul investitiei la 04.10.2017
Constructorul a solicitat (la data de 22.09.2017) sistarea lucrarilor, si a parasit/abandonat lucrarea.
Achizitorul nu a acceptat sistarea.
La sedinta de progres din data de 04.10.2017 s-a prezentat constructorul a facut promisiuni de a continua si termina lucrarile, care ne va transmite in scris.

29-09-2017

verificare stadiu la 26.09.2017

27-09-2017

stadiu la 01.09.2017

26-09-2017

plata 3

26-09-2017

plata 2

26-09-2017

plata 1