Modernizarea strada Gyepespataka, sat Izvoare2020
Izvoare - Ivó
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Str. Gyepespataka situat în satul Izvoare, Comuna Zetea, Județul Harghita. cu suprafața terenului de 7548 mp este un drum pietruit, cu pantă, care permite accesul în zonă cu dificultate, mai ales pe timp de iarnă. Str. Gyepespataka, satul Izvoare, leagă artera DC 315 (altitudine 758 m) cu o serie de unități de turism, tabăra de copii “Erzsébet”, Pepiniera Composesorat Zetea, respectiv Parcul de Vânători care se situează pe podiș, la o altitudine de pornire de 805 m. Această diferență de altitudine de aproape 50 de metri, pe o distanță de 600 de metri dintre DC 315 și intersecția de pe podișul de sus face din acest traseu unul dificil, mai ales pe timp de ploaie sau pe perioada de iarnă. Drumul existent cu o înclinare semnificativă este îngustă, permite circulația numai pe un singur sens în mare parte din traseu. Aceasta crează o altă problemă, mai ales în sezonul turistic, când se intensifică circulația. Astfel, se dorește modernizarea celor 600 de m în pantă, inclusiv intersecția de la capătul de sus a străzii, de preferat cu un strat de asfalt pe o singură bandă cu supralărgiri în locurile care permit acest lucru și cu dirijarea apelor pluviale. Investiția va fi realizată și cu contribuția Erdélyi Erzsébet Tábor SRL.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Reducerea riscului de sărăcie în mediul rural, asigurarea condiţiilor pentru circulația în siguranță a locuitorilor, protecţia mediului şi condiţii optime de trai pentru populaţia beneficiară de investiţiile proiectului. Îndeplinirea acestui obiectiv va contribui la dezvoltarea unei economii și a turismului rural competitiv din Comuna Zetea.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Dezvoltarea economică și socială a spațiului rural este indispensabil legată de îmbunătățirea infrastructurii rurale existente și a serviciilor de bază. Nerealizarea obiectivului de investiţii ar avea un impact negativ asupra comunităţii locale și a turismului. Neasigurarea unor căi de transport moderne ar conduce la declinul zonei.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Prin modernizarea str. Gyepespataka, beneficiari ai investiției vor fi în special 3-4000 mii de copiii sosind din tot județul Harghita, dar și din alte județe la tabăra "Erzsébet'', ocuitorii din satul Izvoare, toți locuitorii comunei Zetrea, toți turiștii care tranzitează zona, se va îmbunătăți sistemul de infrastructură în satul Izvoare, întro zonă turistică cu o mare importanță în Comuna Zetea precum și dezvoltarea turismului rural.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
D.A.L.I finalizat În curs de realizare PTh urmat de execuție lucrări.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%