Achizitie echipamente pentru SVSU Cozmeni2020
19000
Cozmeni - Kozmás
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public. La această activitate participă și pompierii voluntari din Comuna Cozmeni. Serviciul Voluntar de Situatii de Urgenta conlucrează cu autoritatile administratiei publice în organizarea , asigurarea, pregătirea și punerea în aplicare a planurilor de interventie in caz de incendiu. Pentru avizarea compartimentului de Prevenire a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta sunt deficite, ceea ce priveste echipamentele, de aceea este foarte important dotarea Compartimentului de situatii de Urgenta în cadrul Primăriei Comuna Cozmeni cu echipamente adecvate. Fără aceste echipamente nu se dă avizul pentru acest Compartiment.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Cu acest această investitie dorim sa contribuim la dezvoltarea regiunii Ciucului și la eficientizarea compartimentului de Situatii de Urgenta din cadrul Primariei Cozmeni.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Fără cumpărarea unelor echipamente nu se dă aviz pentru compartimentul SVSU, de aceea este foarte importanta achizitia acestor echipamente.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Grupurile tinta al acestei investitii sunt in primul rand locuitorii Comunei Cozmeni, precum si locuitorii satelor invecinate.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
In urma anilor Comuna Cozmeni a mai cumparat echipament pentru acest compartiment, dar inca sunt deficite.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

11% - 25%