REPARAȚII CURENTE PARTIALE TROTUAR DIN ASFALTN SATUL CECHEȘTI COMUNA AVRĂMEȘTI2020
20000
Cecheşti - Csekefalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
REPARAȚII CURENTE PARTIALE TROTUAR DIN ASFALTN SATUL CECHEȘTI COMUNA AVRĂMEȘTI
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
A beruházás célja egy közel 500 méteres járdaszakasz teljes felújítása, amely jelen pillanatban használhatatlan, illetve a járda melletti vízelvezető árok felújítása.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
A Szentábrahám községhez tartozó Csekefalván a DJ136 számú megyei út menti járdaszakasz használhatatlan, így az emberek gyalogosan is az úttesten közlekednek. Az úttestet használják amikor az iskolába kisérik a gyerekeiket, ha este mennek a csarnokba stb. Számtalan kérést kaptunk a lakóktól, rendőrségtől és az iskola vezetőségtől. A szóban forgó 500 méter járdaszakasz lenne a legsűrgősebb, ugyanis ez halad el az iskola és óvoda épülete előtt, a templom és üzlet előtt.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Csekefalva telepűlés lakossága
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%