Extindere retea wifi pe spatiul public Comuna Mihaileni sat Nadejdea sat Livezi2020
61500
Mihăleni - Csíkszentmihály
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Am castigat proiectul WIFI4EU ,pe care vrem sa extindem in satul Nadejdea .
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
In satele Nadejdea acoperirea semnalului GSM si internet este partiala, locuitorii nu au posibilitate de comunicare.Din acest scop vrem sa extindem reteaua wifi,ca sa poata sa comunice prin internet in spatiile publice.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Am primit multe reclamatii si sesizari din partea localnicilor, anterprenorilor si a turistilor ca in aceste zone nu pot comunica prin telefon,insa cu aplicatiile ce necesita internet ar putea comunica mai bine .
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Localnicii, anterprenori, turisti care viziteaza Comuna Mihailen precum si in scoli
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
40%

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

26% - 50%