Arhitect Şef
Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita pe anul 2019
Consolidarea și reabilitarea bisericii unitariene Corund - proiectare
Corund - Korond
Marţi, Martie 3, 2020 - 13:29
20 000 ron
Responsabil program: Bodor Hajnalka
Pentru Consolidarea și reabilitarea bisericii unitariene Corund a fost elaborat proiectul conținănd următoarele lucrări: - Raport de expertiză tehnică; - Proiect tehnic și detalii de execuție.