Arhitect Şef
Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita pe anul 2019
Lucrări de întreținere și reparații curente fațade și învelitori la biserica unitariană Inlăceni
Inlăceni - Énlaka
Luni, Martie 2, 2020 - 11:35
30 000 ron
Responsabil program: Bodor Hajnalka
La biserica unitariană Inlăceni au fost efectuate lucrări de întreținere și reparații curente la fațadă: - montare, demontare schele; - desfacerea tencuielii vech; - amorsare pereți.