Consiliul Judeţean Harghita Direcţia Generală Tehnică

 

Descrierea investiţiei:
Nr. contract 21050/15.09.2015

Locaţia: Săcel, Șoimușu Mic

Descrierea investiției Conform proiectului tehnic se va executa sistemul rutier alcătuit din 45 cm strat de balast, 15 cm strat de piatră spartă, strat de legătură BAD25 de 5 cm și strat de uzură din beton asfaltic BA16 de 4 cm; executarea podețelor, șanțurilor; precum și lucrări de siguranța circulației, accese la proprietăți, drumuri adiacente.

Valoarea contractului (ron) 3908258.32

Executant: SC Viaduct SRL

Durata contractului: 90 zile
Data începerii lucrărilor: 02-11-2015
Data finalizării lucrărilor: 31-05-2017

Starea investitiei: În derulare
Menţiuni: