Consiliul Judeţean Harghita Direcţia Generală Tehnică

 

Săcel, Șoimușu Mic
Descrierea investiției:
Conform proiectului tehnic se va executa sistemul rutier alcătuit din 45 cm strat de balast, 15 cm strat de piatră spartă, strat de legătură BAD25 de 5 cm și strat de uzură din beton asfaltic BA16 de 4 cm; executarea podețelor, șanțurilor; precum și lucrări de siguranța circulației, accese la proprietăți, drumuri adiacente.
Documente

Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba

Starea investitiei: Suspendat | Executant: SC Viaduct SRL
Durata contractului: 120 zile (02-11-2015 | 15-09-2017) Nr contract: 21050/15.09.2015
Denumirea Valoarea contractului Data facturii Valoarea facturii Data platii Suma platita Restanţă Realizare financiară
3887962.17
3503215.78
3503215.78
0.00 90.10 %
Raport - 15-02-2016 3887962.17 2016-12-16 200233.96 2016-02-15 200233.96 0.00 5.15 %
Raport - 17-10-2017 3887962.17 2017-09-06 230345.92 2017-10-10 230345.92 0.00 5.92 %
Raport - 20-12-2016 3887962.17 2016-11-21 380461.20 2016-12-20 380461.20 0.00 9.79 %
Raport - 28-12-2016 3887962.17 2016-12-08 429643.20 2016-12-28 429643.20 0.00 11.05 %
Raport - 27-10-2016 3887962.17 2016-10-05 462382.80 2016-10-27 462382.80 0.00 11.89 %
Raport - 28-11-2017 3887962.17 2017-10-10 838239.57 2017-11-28 838239.57 0.00 21.56 %
Raport - 17-10-2017 3887962.17 2017-05-11 961909.13 2017-06-21 961909.13 0.00 24.74 %
Plati
A számlák értéke Kifizetett érték
28-11-2017 838239.57 838239.57
17-10-2017 961909.13 961909.13
17-10-2017 230345.92 230345.92
28-12-2016 429643.20 429643.20
20-12-2016 380461.20 380461.20
27-10-2016 462382.80 462382.80
15-02-2016 200233.96 200233.96
Starea actuală

Lucrările de execuție sunt suspendate, au rămas lucrări de modernizare în cele două zone unde au fost efectuate lucrările de protejare a conductelor de transport gaze naturale.

Observatii
10-01-2018

Lucrările de execuție sunt suspendate, au rămas lucrări de modernizare în cele două zone unde au fost efectuate lucrările de protejare a conductelor de transport gaze naturale.

10-01-2018

Lucrările de execuție sunt suspendate, au rămas lucrări de modernizare în cele două zone unde au fost efectuate lucrările de protejare a conductelor de transport gaze naturale.

22-12-2017

Lucrările de modernizare sunt sistate, pentru anul viitor a rămas de efectuat zona conductelor de gaze (punctele G și H).

28-11-2017

Lucrările de modernizare sunt sistate, după finalizarea lucrărilor de protejare a conductelor de transport gaze naturale amplasamentul a fost redat înapoi societății executive, Viaduct SRL.

28-11-2017

Lucrările de modernizare sunt sistate, după finalizarea lucrărilor de protejare a conductelor de transport gaze naturale amplasamentul a fost redat înapoi societății executive, Viaduct SRL.

27-10-2017

Lucrările de modernizare a drumului județean DJ 134A pe acest sector este sistat până la finalizarea lucrărilor de protejare a conductelor de transport gaze naturale la cele două puncte de subtraversări.

17-10-2017

Având în vedere că s-a prelungit autorizarea lucrărilor de protejare a conductei de transport gaz în punctul G la km 10+720 (identic cu punctul G la poziția kilometrică km 10+727) și în punctul H la km 9+680 (identic cu punctul H la poziția kilometrică km 9+700) la acest obiectiv de investiție, lucrările de execuție au fost sistate. Lucrările aferente contractului au fost finalizate, excluzând zona de protecție a conductei de gaze (25 m la stânga – 25 m la dreapta față de axul conductei) la cele două puncte mai sus amintită, rămase neexecutate până la finalizarea lucrărilor de protejare a conductelor de transport gaze naturale.

17-10-2017

Având în vedere că s-a prelungit autorizarea lucrărilor de protejare a conductei de transport gaz în punctul G la km 10+720 (identic cu punctul G la poziția kilometrică km 10+727) și în punctul H la km 9+680 (identic cu punctul H la poziția kilometrică km 9+700) la acest obiectiv de investiție, lucrările de execuție au fost sistate. Lucrările aferente contractului au fost finalizate, excluzând zona de protecție a conductei de gaze (25 m la stânga – 25 m la dreapta față de axul conductei) la cele două puncte mai sus amintită, rămase neexecutate până la finalizarea lucrărilor de protejare a conductelor de transport gaze naturale.

28-09-2017

Având în vedere că s-a prelungit autorizarea lucrărilor de protejare a conductei de transport gaz în punctul G la km 10+720 (identic cu punctul G la poziția kilometrică km 10+727) și în punctul H la km 9+680 (identic cu punctul H la poziția kilometrică km 9+700) la acest obiectiv de investiție, lucrările de execuție au fost sistate. Lucrările aferente contractului au fost finalizate, excluzând zona de protecție a conductei de gaze (25 m la stânga – 25 m la dreapta față de axul conductei) la cele două puncte mai sus amintită, rămase neexecutate până la finalizarea lucrărilor de protejare a conductelor de transport gaze naturale.