Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita
Prezentarea filmelor documentare
Prezentarea uniu film documentar în Cluj
Alte localităţi - Más települések
Joi, Februarie 6, 2020 - 20:00
0 ron
Responsabil program: P. Buzogány Árpád
Vom prezenta un film documentar cu titlul „Homoród menti énekeskönyv – Halottsiratás a Nagy-Homoród völgyében”, (Cantionale din Valea Homorodului Mare) în Cluj, în data de 6 februarie 2020, orele 20 în L'Autre Café, str. Ion Creangă nr. 8. Cu această ocazie va fi prezent și regizorul filmului, d-l Molnár István.