Descărcare arheologică la situl arheologic Castrul roman din Sânpaul 2020
150000
Mărtiniș - Homoródszentmárton
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Pentru realizarea programelor de finanțare: Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Mărtiniș, satele Mărtiniș, Rareș, Sânpaul, Petreni Orășeni, proiect PNDR, modernizarea drumurilor în comuna Mărtiniș, județul Harghita proiect PNDL - este necesar descărcare arheologică în zona de protecție al sitului arheologic Castrul roman din Sânpaul.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Investițiile sus menționate nu pot fii realizate fără descărcare arheologică la amplasamentele care se află în cadrul sitului arheologic și în zona de protecție al acestuia.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Conform legii, nerespectarea prevederilor lucrărilor de construții în zonele protejate a siturilor arheologice constituie infracțiune. În lipsa descărcării arheologice lucrările de construire drumuri și apă-canalizare sunt sistate în aceste zone.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Castrul roman din Sânpaul este parte din patrimoniul istoric Național și European, beneficiari direcți sunt locuitorii comunei Mărtiniș.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Stadiul de realizare fizic 0%, avem un contract de supraveghere cu muzeul din Odorheiu Secuiesc, este în curs încheierea contractul de descărcare arheologică.(muzeul din Târgu Mureș?)

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%