Finalizare Centru Balnear Multifuncțional - orașul Borsec2020
800000
Borsec - Borszék
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Centrul balnear se compune din două părți, și anume o bază de tratament și o parte wellness. Capacitatea zilnică este de 1000 persoane vara și 700 persoane iarna. În partea destinată tratamentelor se vor efectua hidroterapii, electroterapii, aplicări cu nămol, masaj, mofete, cameră cu sare, băi cu greutăți, băi de apă minerală, etc. Partea wellness include piscine interioare și exterioare, saună finlandeză, infra-saună, saună cu aburi, etc. Pe parcursul anilor 2011-2012 s-a demarat realizarea investiției Centrului Balnear Borsec. Până la ora actuală sursa de finanțare a fost din fonduri guvernamentale, dar din păcate în condițiile actuale aceste surse s-au diminuat. În prezent s-au finalizat cca 97% din lucrările de construcții. Orașul Borsec pentru finanțare a solicitat și a obținut un credit intern de 13 milioane lei, ceea ce nu acoperă în totalitate necesarul de finanțare. În vederea asigurării funcționării este necesar finalizarea lucrărilor de amenajări interioare, mobilier și alte echipamente pentru funcționalitate, realizarea acestora fiind condiționată de rezultatul prezentei note.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Creșterea atractivității turistice a zonei, prin realizarea unui centru balnear modern conform standardelor Europene. Prin aceasta se va crea premisa creării de noi locuri de muncă, precum și dezvoltarea industriilor conexe. Sperăm ca efectele imediate a creării de noi locuri de muncă să fie stabilizarea tineretului local și readucerea forței de muncă emigrate.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Având în vedere că avem în derulare obiective de investiții majore precum şi necesitatea rambursării datoriei publice existente - sarcina financiară aferentă terminării acestei investiții depășește cu mult posibilitățile financiare ale orașului. Prezenta notă de fundamentare se referă la realizarea amenajărilor interioare, a mobilierului necesar funcționării, finisaje fără de care întreg ansamblul este nefuncțional și imposibil de utilizat. Este important ca centrul balnear sa fie finalizat și dat în folosință în cursul anului 2020, fapt ce va conduce implicit la crearea de noi locuri de muncă atât în oraș cât și în regiune. Amploarea acestei investiții finalizate va atrage forța de munca nu doar locală ci și din împrejurimi, contribuind astfel la dezvoltarea durabila a regiunii, punând în valoare potențialul turistic existent. Totodată va creste infrastructura rețelelor de cazare ( minim 2500 locuri)
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii orașului și din regiune, prin crearea de noi locuri de muncă. Turiștii care vor beneficia de serviciile nou create, 700 persoane pe zi, aproximativ 255000 persoane anual.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Lucrări de execuție - Construcție 97% - în prezent s-au realizat lucrările de construcție ( arhitectură și rezistență ) ale corpurilor principale de clădiri legate între ele funcțional, cuprinzând corpul principal, holul de acces, zona vestiare, bazine interioare de agrement, bazine cu apă minerală și corpurile destinate tratamentului. Totodată s-au finalizat lucrările de construcție la corpurile de clădiri independente exterioare, și corpul de clădire care cuprinde mai multe bazine cu apă minerală, urmând dotarea cu mobilierul specific, conform proiectului.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

76% - 100%