Reparații curente la fosta clădire a primăriei din comuna Feliceni,județul Harghita2020
50000
Feliceni - Felsőboldogfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Az épület általános feljavitása
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Az épület helyet ad az ifjusági egyesületnek,az idösek foglalkoztatására,a közbirtokosságnak,az iskolások tánctanulásának
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Sok foglalkozast foglal magába
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
idösek foglalkoztatása Caritas irányitásával 50 fő,t'nctanul's 200 fő
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor