Reabilitarea rețelei de apă potabilă și extinderea rețelei de canalizare în Comuna Căpâlnița / Ivóvíz hálózat felújítása és szennyvízhálózat bővítése Kápolnásfaluban 2020
220000
Căpîlnița - Kápolnásfalu
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
A beruházás az ivóvíz hálózat korszerűsítését, illetve cseréjét jelenti az egész településen, ugyanakkor a szennyvízhálózat kibővítését az egész településre. A beruházás része a már meglévő 7,5 km-es gerincvezetékre rendszerre való csatlakozások létesítése is. Az ivóvíz bekötés a vízóra felszerelését is jelenti. A legfontosabb és sürgős felújítást igényelnek a vízbazinok és egy szakasz rossz minőségű vízvezeték, mellyel havi szinten problémák vannak. Ugyan olyan fontos lenne egy elvégzett munkálat kifizetése ebből az összegből, ami 400.000 lejt jelent.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
A beruházás célja, hogy minden kápolnásfalusi háztartásnak lehetősége legyen egy korszerű ivóvíz, illetve szennyvíz hálózatra csatlakozni úgy, ahogy ezt a mai kor szabályozásai előírják. A beruházás másodlagos célja az, hogy környezettudatosságra nevelje a társadalmat, védje a környezetet, védje a talajvizeket és patakokat.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
A beruházás korszerűbb feltételeket biztosít az egész település számára, mely mind a magán házak, mind a cégek esetében pozitív irányú gazdasági fejlődést eredményez. A modern feltételek a magán és céges ingatlanok értékét is megemelik, ugyanakkor a termelői és turisztikai cégek sok esetben hatékonyabban tudnak működni. Fontos a vízbazinok korszerűsítése és a problémás szakaszok kiküszöbölése, ugyanakkor az elvégzett munkálat kifizetése.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
A beruházás célcsoportjának tekinthetjük Kápolnásfalu teljes lakosságát, a Kápolnásfaluban működő cégeket és közintézményeket.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
A beruházás kezdeti fázisban tart, folyamatban van a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%