Alimentarea cu apă și extinderea rețelei de canalizare menajeră în comuna Lueta, județul Harghita2020
274800
Lueta - Lövéte
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
A beruházás magába foglalja Lövéte község ivóvízellátását és a meglévő szennyvíz csatornarendszer kibővítését és a háztartásoknak a rendszerre való csatlakozását, vagyis 23.346 folyóméter ivóvíz vezetéket, 1 db 100 és 2 db 300 köbméteres víztartályt, 500 folyóméter szennyvíz vezetéket és 620 db bekötést.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
A beruházás célja a lakosság ivóvízellátásának megoldása törvényes keretek között.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Lövéte község polgármesteri hivatala európai uniós pályázatot nyert és finanszírozási szerződést írt alá 2017 decemberében a fent említett beruházás megvalósítására. Mivel a hivatalnak több uniós (PNDR), és a román kormány által finanszírozott (PNDL) kivitelezés allat levő pályázata van, ezért az önrész fedezésére szeretnénk segítséget kérni.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
A beruházás célcsoportja a Lövéte Község lakossága, vagyis 3439 személy.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
A közbeszerzési eljárások szerencsésen lejártak, és ezt követően aláírtuk a kivitelezővel a szerzédést, amelynek az iktatószáma 4388/2019. Jelenleg 264 db bekötés történt a szennyvízhálózatra.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%