IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE AGREMENT SI TURISTIC DE UZ PUBLIC IN COMUNA MEREST2020
80000
Merești - Homoródalmás
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Investitia IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE AGREMENT SI TURISTIC DE UZ PUBLIC IN COMUNA MERESTI - proiectul vizeaza amenajarea zonei inconjuratoare la Fantana de Sare proprietatea punlica a comunei Meresti pe o suprafata de 2037 mp, transformarea spatiului aflat in paragina si valorificarea superioara a apei sarate alimentata de un izvor subteran. Noua infrastructura de agrement consta in transformarea spatiului existent in loc de recreere cu posibilitate de joaca pentru copii cu spatii verzi amenajate, loc de recreere pentru tineret, familii cu copii, cu amplasarea 2 ciubere cu apa sarata cu posibilitate de incalzire, construirea unui corp de cladire amenajat cu vestiare si grupuri sanitare. Constructiile se vor realiza din lemn si piatra naturala. Proiectul este realizat in proportie de 85%, dar este necesar pentru functionare dotarea cu sauna, acoperirea terasei,realizare gard, construirea unui magazin pentru lemne de foc si cumpararea unui imobil aflat in vecinatatea investitiei în vedera lărgirii accesului la amplasament, respectiv pentru a fi asigurată platforma necesară pentru anexe obigatorii în vederea punerii în funcțiune a obiectivului realizat.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Conservarea patrimoniului natural, istoric si cultural, dezvoltarea, diversificarea si promovarea ofertei turistice, crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism prin valorificarea durabila a resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor in turism
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Pentru obtinerea fondurilor necesare realizarii investitiei am depus un proiect la GAL Homorod Tarnava. Proiectul a fost declarat eligibil si a fost semnat contractul de finantare. In urma aplicarii OUG 114/2018, care prevede cresterea salariului minim la constructii, trebuie reactualizata preturie manoperei, care generează prețuri suplimentare la lucrări și conduce la creșterea valorica a proiectului.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Transformarea spatiului existent in loc de recreere cu posibilitate de joaca pentru copii cu spatii verzi amenajate, loc de recreere pentru tineret, familii cu copii, cu amplasarea 2 ciubere cu apa sarata cu posibilitate de incalzire, construirea unui corp de cladire amenajat cu vestiare si grupuri sanitare. Investitia vizeaza ca beneficiari pe l.ocuitorii comunei, copii, tineretul, turisti din tara si din strainatate.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
SF, Proiect Tehnic si DDE întocmit, Studiu GEO TOPO realizat. Avizele necesare realizarii investitiei sunt obtinute, autorizatia de constructie eliberată. Lucrari realizate in proportie de 75%.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

50% - 75%