Reabililare scoala gimnaziala Aprily Lajos Praid, jud. Harghita2020
420000
Praid - Parajd
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
reabilitare cladire scoala generala Aprily Lajos
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Reabililarea cladirii si obtinerea aulorizatiei DSP
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Degradarea cladini s i obtinerea autorizaliei DSP
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
copii din loc. Praid
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Elaborat proiect tehnic și începerea execuției lucrărilor în ianuarie 2020.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%