Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Harghita
Forumul pedagogilor tineri 2019
Forumul pedagogilor tineri 2019
Valea Rece - Hidegségpataka
Vineri, Noiembrie 8, 2019 - 13:31
9 000 ron
Responsabil program: Szabó Irén Ottília
Organizarea Forumului pedagogilor din zona Gheorgheni în vederea însușirii de noi metode de predare-învăţare,pe care pedagogii le vor aplica în organizarea activităţilor lor atât în cadrul orelor de predare, cât şi în activităţile extraşcolare .Vor putea sprijini orientarea carierei elevilor, deasemenea alegerea conștientă a traseului profesional.Tematica anului 2019: Dezvoltarea echipei