Lucrări de reparații la DC 61, comuna Ciumani2019
Ciumani - Gyergyócsomafalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Drumul Comunal 61 este un drum important pentru comuna Ciumani, având în vedere faptul că face legătura între centrul comunei și partea numită Săsești.Este foarte importantă ca drumul respectiv să fie într-o stare, care permite o circualție fără probleme. Drumul a fost asfaltat în anul 2008, dat fiind faptul că au trecut mai mulți ani de la data asfaltării, drumul trebuie întreținut anual. Cu reperaraeae drumului prin aplicarea unui strat de uzură de asfalt pe o lungime de circa 900 ml și lîțime de 6 ml. respectiv aplicarea unui sistem de dilatare la capetele podului Mureș, drumul ar ajunge ls o starea, care nu ar necesita lucrări de întreținere pe mai mulți ani.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Scopul principal al investiției este asigurarea circulației în condiții optime pe DC 61 în interiorul comunei Ciumani
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Starea actuală a drumului, datorită căruia circulația se face greoi în sectorul respectiv de drum.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Toți locuitorii comunei Ciumani în număr de 4.328 și vizitatorii comunei.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor