Cofinantarea proiectului integrat- Dezvoltarea Integrată a Microregiunii Felcsik2019
Sândominic - Csíkszentdomokos
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Proiect original depus in 2009 in cadrul PNDR 2007-2013, M322, cuprinde 7 proiecte (majoritar si secundari). Semnarea contractului de finantare: 2015.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
modernizarea drumurilor publice in comunele Cirta, Danesti si tomesti - modernizare drumurilor publice in comuna Madaras - modernizarea drumurilor publice in comuna Sandominic - achizitionare autospeciale de pompieri (2 buc) - achizitionare buldoexcavator - reabilitare casa de cultura in Sandominic - infiintare afterschool in Madaras
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Suma totala de 2,2 milioane de lei acopera suma necesara pentru ultima transa de plata, adica infiintare afterschool, reabilitare casa de cultura, dirigintele de santier si dotari pentru cladiri in cauza. Valoare totala ultimei transa de plata este 3,4 milioane de lej, dar diferenta intre valoare totala si suma solicitate de la CJ Harghita este prevazuta in bugetele locale si bugetul ADI Felcsik. Comunele membre ADI nu detin surs bugetare necesare pentru plata sumei de 2,2 milioane de lei. Comunele membre ADI depun cereri pentru sprijin defalcate in functie de procentele de participare in proiect.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Poteniali beneficiari sunt locuitori comunelor membre ADI Felcsik, adica 16.147 persoane (conform datelor oficiale INS pentru anul 2018.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

76% - 100%