Continuare lucrarilor de reparatii pe DJ 132A Meresti- Cheile Varghisului2019
Merești - Homoródalmás
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Prin protocolul de predare – primire Nr 13624 incheiat intre Judetul Harghita si Comuna Meresti s-a dat in administrarea Comunei Meresti, DJ 132A pozitia km 6 – 12, drum care face legatura intre Comuna Meresti si Pesterea Orban Balazs. In anii 2013 si 2014 sa realizrat reparatii capitale pe DJ 132A constând din realizare santuri laterale, strat de balast fundatie 20 cm si strat de piatra sparta 10 cm pe o lungime de 6 km. Pentru a tine drumul in stare buna anual sunt necesare reparatii constand din curatire santuri si plombarea gropilor, pietruire etc. In anul 2019 sa realizat reparatii constand din curatire santuri si plombarea gropilor, pietruire. In ploilor torentiale din data de 08.07.2019 a fost afectat drumul fiind spalat calea de rulare si eoziun mal pe o portiune de 100m (km 9+900)
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Îmbunătățirea condițiilor de viață pentru locuitorii comunei Meresti Îmbunătățirea infrastructurii drumurilor comunei Meresti Îmbunătățirea condițiilor de transport, 60% din fanetele particulare a comunei sunt situate in zona respectiva Crearea de noi locuri de muncă; Dezvoltarea turismului
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Creșterea atractivității zonei pentru turiști și atrageri de noi investitori economici . Localitatea are un important potențial turistic fiind așezată într-o zonă colinară cu peisaje deosebite. Modernizarea drumului va crea noi locuri de munca respectiva atrage mai mulți turiști
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei, agenţiile turistice, organizatorii de ture speciale, care pot oferi ture speciale garantate. Anual Valea Vârghișului respectiv Peștera Merești este vizitat de mii de turiști
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
In anii 201 9 s-au efectuat reparatile pe portiunea respectiva a drumului respectiv dar In ploilor torentiale din data de 08.07.2019 a fost afectat drumul fiind spalat calea de rulare si eroziun mal pe o portiune de 100m (km 9+900)

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

26% - 50%