Consolidare rambleu DC34 km 0+700 între Ulcani și Tămașu2019
100000
Ulcani - Ülke
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
2019 januárjában a kiadós esőzések és hóolvadások nyomán az Ülke és Székelyszenttamás közötti 34-es községi út mintegy 50 méteres szakaszon elcsúszott és beszakadt. A talajcsúszást rögtön jelentettük az illetékes szerveknek, közben pedig a legszéleskörűbb, legszakszerűbb helyreállítási megoldást keresve elkészíttettük az ehhez szükséges tanulmányokat, terveket és beszereztük az engedélyeket is. Elkészült 37-es számmal az operativ jelentés és 44-es számmal a Raport de sinteza. Időközben megrendeltük a geotechnikai tanulmányt, a műszaki expertizist, a DALI-t, és a műszaki tervet. Időközben egy költséges kerülő utat kellett építenünk a forgalom biztosítása érdekében. A sikeres közbeszerzések után 2019 augusztus 6-án adtuk ki a munkakezdésre a parancsot az útleszakadás helyreállítására.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
A munkálatokkal elkészültünk, sikerült újra élhetővé és lakhatóvá tenni az érintett településeket az út feljavításával. Ezáltal újra be tud csatlakozni az érintett település a község és a város vérkeringésébe. A beruházás célja egy korszerű és hosszú távon tartós és eredményes műszaki beavatkozás az út helyreállítása érdekében, hogy ezáltal egyszer és mindenkorra legyen szakszerűen megoldva az érintett szakaszon a biztonságos közlekedés.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
A technikai expertizis, a DALI, az engedélyezések, a geotechnikai és topográfiai tanulmányok 45000 lejbe kerültek. A helyreállítási munkálatok értéke 530000 lej. A munkálatok alatt egy kerülő utat nyitottunk a Hágóföld és Jére kert szakaszon amely 205000 lejbe került. Igy összesen a beruházás értéke elérte az 780000 lejt. Mivel önerőből nem tudjuk finanszírozni a teljes összeget kérjük Hargita Megye Tanácsától, hogy szíveskedjen erre a célra adni 200000 lejt a 7,5 %-os jövedelmi adó kótájából.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
A faluk és a község lakói.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
A tervezési és a kivitelezési munkálatok elkészültek.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

76% - 100%